ZNAK TOWAROWY

Nazwa i logo Amazon Filters Ltd.,  nazwy produktów i usług, znaki projektowe i slogany są znakami towarowymi, znakami usługowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Amazon Filters Ltd. 

Wszelkie inne produkty innych producentów wymienione na tej witrynie internetowej są znakami towarowymi, znakami usługowymi, zarejestrowanymi znakami towarowymi rzeczonych firm.