Postępowania zakupowe

Warszawa dn. 24.03.2023

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 230001 I PODPISANIU UMOWY

Informujemy, że w dniu 24.03.2023 zakończono postępowanie przetargowe prowadzone w ramach Kodeksu Cywilnego w trybie wyboru ofert pod nazwą:

Urządzenie do zautomatyzowanego łączenia podwójnie otwartych wkładów filtracyjnych (DOE) z końcówkami z tworzywa metodą „gorącego lustra”.

Umowę na dostawę i uruchomienie urządzenia podpisano z firmą:

ASKES S.C., Adam Sołtysiak Anna Sołtysiak 

01-742 Warszawa

Sybilli 11 lok. 44

NIP: 5252534212