ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Amazon Filters posiada akredytację OHSAS 18001:2007 w zakresie określonym jako "Projektowanie, produkcja, magazynowanie i dostarczanie systemów filtracji cieczy".

Jednostką akredytującą jest British Standards Institute, a numer certyfikatu to FM 633217.

Uważamy, że wybór jednostki akredytującej w zakresie normy OHSAS 18001:2007 jest bardzo ważny, dlatego też jesteśmy dumni, że wybraliśmy British Standards Institute, jedną z najbardziej prestiżowych i renomowanych instytucji na świecie.

 Naszą polityką jest:

  • Zapewnienie odpowiedniej kontroli nad zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa wynikającymi z naszej działalności zawodowej;
  • Konsultowanie z naszymi pracownikami spraw mających wpływ na ich zdrowie i bezpieczeństwo;
  • Zapewnienie i konserwowanie bezpiecznych instalacji, maszyn i urządzeń;
  • Zapewnienie bezpiecznego stosowania substancji;
  • Zapewnienie informacji, instrukcji i nadzoru nad pracownikami;
  • Zapewnienie, aby wszyscy pracownicy byli kompetentni do wykonywania swoich zadań i zapewnienie im odpowiedniego szkolenia;
  • Zapobieganie wypadkom i przypadkom złego stanu zdrowia związanego z pracą;
  • Utrzymywanie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy oraz dokonywanie przeglądu i rewizji niniejszej polityki w regularnych odstępach czasu.

DO DZIEŁA

UPEWNIMY SIĘ, ŻE DOSTAJESZ OD SYSTEMU FILTRACYJNEGO TO, CO NAJLEPSZE.

Zadzwoń do naszego zespołu pod numer +44 (0) 1276 670600 lub napisz do nas poniżej