ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

Amazon Filters posiada akredytację ISO 9001-2015 w zakresie określonym jako "Projektowanie, produkcja, magazynowanie i dostarczanie systemów filtracji cieczy".

BSI and UKAS

Pełną akredytację uzyskaliśmy po raz pierwszy w 1998 roku, jednak główne wymagania naszego systemu jakości obowiązywały już od wielu lat i dlatego też były dobrze ugruntowane.

Naszą jednostką akredytującą jest British Standards Institute, która przyznała nam certyfikat nr FM 39584.

Uważamy, że wybór jednostki akredytującej na ISO 9001:2015 jest bardzo ważny, dlatego też jesteśmy dumni, że wybraliśmy British Standards Institute, jedną z najbardziej prestiżowych i renomowanych instytucji na świecie.

W Amazon wierzymy, że samo wprowadzenie normy ISO 9001:2015 jest tylko punktem wyjścia dla naszego systemu zarządzania jakością - do osiągnięcia doskonałości w tej dziedzinie jest potrzebne znacznie więcej. Dlatego też jesteśmy oddani:

  • Działaniu zapobiegawczemu jako zasadzie leżącej u podstaw wszystkiego, co robimy - wierzymy, że każda firma może popełnić błąd, ale firma, która popełnia ten sam błąd dwa razy, jest głupia!
  • Inwestowaniu w najnowszy sprzęt produkcyjny i testujący, zapewniający naszemu asortymentowi produktów najwyższy poziom w branży.
  • Rekrutacji i rozwojowi naszych pracowników, tak aby byli pewni siebie, chętni i zdolni do ciągłego doskonalenia jakości.
  • Wyznaczaniu celów i analizie porównawczej we wszystkich obszarach. Jesteśmy głęboko przekonani, że drogą do poprawy jest wyznaczanie i osiąganie wyznaczonych celów na wszystkich poziomach firmy.

Analizie i przeglądowi trendów jakościowych. Uważamy, że zaangażowanie kierownictwa wyższego szczebla jest niezbędne w analizie trendów, a jakość można osiągnąć i poprawić tylko wtedy, gdy wszyscy w firmie są temu oddani.

DO DZIEŁA

UPEWNIMY SIĘ, ŻE DOSTAJESZ OD SYSTEMU FILTRACYJNEGO TO, CO NAJLEPSZE.

Zadzwoń do naszego zespołu pod numer +44 (0) 1276 670600 lub napisz do nas poniżej