System zarządzania środowiskowego Amazon Filters jest akredytowany zgodnie z normą ISO 14001:2015. Naszą jednostką akredytującą jest British Standards Institute, numer certyfikatu EMS 564077.

Naszą polityką jest pomoc w ochronie i zachowaniu środowiska, w którym żyjemy, poprzez zapewnienie wsparcia i doradztwa tym, którzy go potrzebują, oraz poprzez zapewnienie, że podejmujemy kroki w celu zminimalizowania ilości odpadów i uniknięcia zanieczyszczeń we własnych zakładach produkcyjnych. Będziemy dążyć do osiągnięcia tego celu poprzez:

  • Działanie w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, przepisami i kodeksami postępowania, odnoszącymi się do naszej branży.
  • Wdrażanie w naszych zakładach, wszędzie gdzie to możliwe, programów minimalizacji ilości odpadów i inicjatyw w zakresie recyklingu.
  • Wdrażanie przyjaznych dla środowiska technologii produkcji i produktów tam, gdzie jest to wykonalne z technicznego i ekonomicznego punkty widzenia.
  • Wyznaczanie celów w zakresie doskonalenia w ramach naszego Przeglądu Systemu Zarządzania Środowiskowego i monitorowanie postępów w ich realizacji w ciągu całego roku.
  • Informowanie wszystkich zainteresowanych stron o naszej polityce oraz udzielanie porad i informacji, w zależności od potrzeb.

DO DZIEŁA

UPEWNIMY SIĘ, ŻE DOSTAJESZ OD SYSTEMU FILTRACYJNEGO TO, CO NAJLEPSZE.

Zadzwoń do naszego zespołu pod numer +44 (0) 1276 670600 lub napisz do nas poniżej