CERTYFIKATY PRODUKTÓW

Zastosowania w gospodarce wodnej

Brytyjski Inspektorat Wody Pitnej (DWI) reguluje publiczne dostawy wody w Anglii i Walii. DWI jest odpowiedzialny za ocenę jakości wody pitnej w Anglii i Walii, podejmowanie działań egzekwujących, jeśli standardy nie są przestrzegane oraz stosownych działań, jeśli woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Filtry SupaSpun II R31 są specjalnie zaprojektowane i zakwalifikowane do stosowania w oczyszczaniu i zaopatrywaniu w wodę miejską i są stosowane przez wiele dużych firm wodociągowych. Szczegóły można znaleźć na liście zatwierdzonych przez DWI produktów do stosowania w komunalnym zaopatrzeniu w wodę w Wielkiej Brytanii pod numerem referencyjnym DWI 56/4/702.

Obudowy filtrów znajdują się również na liście zatwierdzonych produktów do stosowania w komunalnym zaopatrzeniu w wodę w Wielkiej Brytanii, a szczegóły można znaleźć pod numerem referencyjnym DWI 56/4/879.

Wkłady filtracyjne Amazon Filters z włókniny polipropylenowej przeszły pomyślnie brytyjski test UK Water Byelaws Scheme/WRc "Full Test of Effect on Water Quality (BS6920: Part 3) - Cold Water use" i dlatego nadają się do stosowania dla wody pitnej. Wkład posiada atest nr 1202503.

Posiadamy również szeroką gamę obudów filtrów, które są zatwierdzone przez WRAS [Water Regulations Advisory Scheme – brytyjski urząd regulacyjny w zakresie wody].

Przemysł farmaceutyczny

Filtry klasy farmaceutycznej spełniają wymagania amerykańskiego FDA (Artykuł 21) i spełnia wymogi USP klasa VI dla tworzyw sztucznych.

Przemysł motoryzacyjny

Dopuszczenie do stosowania dla lakierów samochodowych (bezsilikonowych) przez wielu głównych producentów.

Przemysł spożywczy i napojów

Materiały w pełni zgodne z normami FDA i UE do kontaktu z żywnością w wielu różnorodnych produktach.

Obudowy filtrów

Możliwość projektowania i produkcji obudów filtrów według różnych regulacji projektowych, w tym ASME VIII, EN13445 i PD 5500 oraz zgodność z dyrektywą ATEX i dyrektywą w sprawie urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE. Posiadamy również akredytację do samocertyfikacji PED dla modułu H. Nasze doświadczenie obejmuje produkcję zbiorników z wykorzystaniem szerokiej gamy stali nierdzewnych i egzotycznych stopów.

ATEX

ATEXATEX to powszechna nazwa ram prawnych i wytycznych dotyczących kontroli atmosfery wybuchowej oraz norm dotyczących urządzeń i systemów ochronnych w niej stosowanych. Dlatego też przepisy te mają zastosowanie do filtrów używanych w tych potencjalnie niebezpiecznych środowiskach.

Amazon Filters Limited jest wiodącym projektantem i producentem obudów filtracyjnych i przygotowała dwa dokumenty techniczne, aby pomóc użytkownikom w ocenie ryzyka i wypełnieniu ich zobowiązań prawnych:

 • Publikacja techniczna TP011, klasyfikacja ATEX obudów filtrów dostarcza szczegółowych informacji na temat przepisów ATEX i obudów filtrów. Pobierz kopię
 • Publikacja techniczna TP012 Spełnienie wymogów europejskich dyrektyw ATEX zapewnia doskonały przegląd zarządzania wymaganiami ATEX dla obudów filtrów, wkładów i opakowań.

Prosimy o kontakt w celu uzyskania kopii tych publikacji technicznych lub przedyskutowania, w jaki sposób możemy pomóc w spełnieniu poszczególnych wymogów.

DYREKTYWA W SPRAWIE URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH

PEDWszystkie urządzenia ciśnieniowe, w tym obudowy filtrów, oddawane do eksploatacji w Europie, muszą być zgodne z dyrektywą w sprawie urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE. Dyrektywa ta wymaga, aby wszystkie urządzenia ciśnieniowe i zespoły powyżej określonych progów ciśnienia i/lub objętości:

 • Były bezpieczne.
 • Spełniały podstawowe wymogi bezpieczeństwa dotyczące projektowania, produkcji i testowania.
 • Spełniały odpowiednie procedury oceny zgodności.
 • Nosiły oznakowanie CE i inne informacje.

Urządzenia ciśnieniowe i zespoły poniżej określonych progów ciśnienia/objętości muszą:

 • Być bezpieczne.
 • Być zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej.
 • Nosić określone oznaczenia (ale nie oznakowanie CE).

Zgodnie z dyrektywą urządzenia ciśnieniowe są sklasyfikowane w jednej z pięciu kategorii: uznana praktyka inżynierska oraz kategorie I, II, III lub IV.

Kategorie z kolei są definiowane przez ciśnienie i objętość systemu, grupę płynów (grupa 1 lub grupa 2) oraz typ płynu (gaz lub ciecz).

Grupa 1 składa się z płynów sklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą WE w sprawie klasyfikacji substancji niebezpiecznych jako:

 • Wybuchowe.
 • Utleniające.
 • Łatwopalne.
 • Wyjątkowo łatwopalne.
 • Skrajnie łatwopalne.
 • Toksyczne.
 • Wysoce toksyczne.

Grupa 2 obejmuje wszystkie inne płyny, w tym parę.

Amazon Filters jest wiodącym projektantem i producentem zbiorników filtracyjnych. Są one produkowane albo w oparciu o uznaną praktykę inżynieryjną, albo cenione w branży przepisy projektowe, takie jak EN13345, PD5500 i ASME VIII. Zapewniamy jednocześnie, że wszystkie dostarczane zbiorniki spełniają wymogi dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych. Jesteśmy również akredytowani do certyfikacji własnej modułu H.

Dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych oznacza, że wprowadzanie na rynek, sprzedaż lub instalowanie zbiorników, które nie spełniają jej wymogów jest nielegalne, a za zbiorniki przechodzące przez firmę ponosi się indywidualną i zbiorową odpowiedzialność - w Państwa interesie leży zatem zrozumienie wymogów tej dyrektywy i zapewnienie pełnej zgodności używanych lub sprzedawanych zbiorników.

Aby pobrać kopię naszego certyfikatu zgodności z Dyrektywą kliknij tutaj.

CERTYFIKAT HALAL

Produkty Amazon Filters wymienione poniżej są certyfikowane jako HALAL, ścieżka audytu obejmuje specyfikację, składniki, przetwarzanie i formowanie:

 • SupaGard
 • SupaSpun II
 • Kontur
 • SupaPore
 • SupaPleat
 • SupaPleat HFC i FFC
 • SupaCarb
 • SupaClean
 • Obudowy filtra

Urząd ds. żywności Halal (HFA) potwierdził, że działamy zgodnie z ich standardami, odpowiednimi przepisami UE dotyczącymi higieny żywności, bezpieczeństwa żywności i HACCP.

Jesteśmy pod stałym nadzorem, aby zapewnić utrzymanie naszych standardów.

Aby uzyskać kopię naszego certyfikatu HALAL, kliknij tutaj.

DYREKTYWA REACH

Nasi dostawcy potwierdzili, że surowce obecnie stosowane do produkcji naszych filtrów nie zawierają żadnych substancji, które wymagają rejestracji.

Stworzyliśmy wykaz materiałów, których dotyczy dyrektywa REACH.

Będziemy nadal monitorować naszych dostawców, aby zapewnić, że wszelkie zmiany w surowcach będą rejestrowane, a w razie potrzeby będą one rejestrowane zgodnie z dyrektywą REACH.

Aby uzyskać kopię naszego oświadczenia REACH kliknij tutaj.

CERTYFIKAT KOSZERNOŚCI

Wymienione poniżej produkty Amazon Filters zostały potwierdzone jako produkty koszerne, przez London Beth Din Kashrut Division (KLBD) [naczelna rada żydowska gminy londyńskiej].

 • SupaPore
 • SupaPleat
 • SupaCarb
 • SupaSpun
 • SupaGard
 • DuoLine
 • Kontur
 • SupaMesh
 • Obudowa filtra

Rada potwierdziła, że działamy zgodnie z koszernymi standardami KLBD.

Jesteśmy pod stałym nadzorem, aby zapewnić utrzymanie naszych standardów.

Aby uzyskać kopię naszego certyfikatu koszerności, kliknij tutaj.

Missing the translation for the Fit 4 Nuclear content

DO DZIEŁA

UPEWNIMY SIĘ, ŻE DOSTAJESZ OD SYSTEMU FILTRACYJNEGO TO, CO NAJLEPSZE.

Zadzwoń do naszego zespołu pod numer +44 (0) 1276 670600 lub napisz do nas poniżej